Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Melonta, kirkkovenesoutu, retkeily

 

Puulan Kävijät R.y. on vuonna 1952 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melonnan, soudun ja muiden vesiurheilulajien harraste-, retkeily- ja kilpailutoimintaa sekä edistää Puulan virkistyskäyttöä ja kestävää kehitystä. Toiminnan perustana ovat eetiset arvot ja reilu peli.

 

Melonta ja kirkkovenesoutu sopivat harrastukseksi kaikenikäisille. Liikunta kauniin Puulan vesillä lisää fyysistä kuntoa ja tuo mukavia kokemuksia ja elämäniloa. Puulan Kävijöissä pääset melomaan ja soutamaan kivassa seurassa.

 

Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:                                   Puulan Kävijät ry, y-tunnus 2730166-3
Yhteyshenkilö ja osoite:                     c/o Sari Ikonen, Juolukkakuja 1-5 as. 6, Kangasniemi
Rekisterinpitäjän sähköposti:           posti@puulankavijat.fi

Yhteyshenkilön sähköposti:              posti@puulankavijat.fi

 

 Jäsen- ja koulutusrekisteri

 Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Koulutuksiin osallistuneiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on jäsenluettelon pitäminen, päättyneiden jäsenyyksien dokumentaatio yhdistyksen toiminnasta tiedottamisen mahdollistamiseksi sekä koulutuksiin ilmoitauttuneiden henkilötietojen ylläpito koulutuksiin liittyvän tiedottamisen mahdollistamiseksi.

 

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tehtävä yhdistyksessä

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään.

 

Henkilötietojen suojaaminen
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään yhteyshenkilön tai tehtävän hoitajan kotona lukitussa tilassa.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena on osallistujalistojen luovuttaminen ulkopuolisten koulutusten järjestäjille ja yhdistyksen vastuuhenkilöiden tietojen luovuttaminen koulutuksen tilaajille. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietoja ei siirretä EU- / ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
- Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. Rekisteröidyn tulee tällöin ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 16.2.2019.